Oferta

DLA CIEBIE:– 1 200 zł / proces / dla jednej osoby,
– 1 100 zł / proces / dla grupy dwóch osób,
– 1 000 zł / proces / dla grupy trzech osób,
–    900 zł / proces / dla grupy czterech osób,
–    800 zł / proces / dla grupy pięciu i więcej osób.

W skład procesu wchodzą:
– Cztery sesje mentor – coachingowe,
– Materiały książkowe do rozwoju umiejętności managerskich do pracy między sesjami,
– Certyfikat ukończenia.
Całkowita długość procesu to jeden miesiąc.


DLA BIZNESU:


W skład procesu MC Narzędzi Managera wchodzą:
– Cztery dwugodzinne sesje mentor – coachingowe, rozszerzające i pozwalające lepiej zrozumieć zdobytą wiedzę,
– Cztery godzinne zdalne sesje coachingowe wspierające zastosowanie zdobytej wiedzy,
– Materiały książkowe do rozwoju umiejętności managerskich do pracy między sesjami.
– Certyfikat ukończenia.
Całkowita długość procesu to dwa miesiące.
Cena MC Narzędzi Managera, ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości grupy managerów, nie większej niż pięć osób.


W skład procesu MC Zarządzania Projektami wchodzą:
– Cztery dwugodzinne sesje mentor – coachingowe, rozszerzające i pozwalające lepiej zrozumieć zdobytą wiedzę, w oparciu o realizowany projekt,
– Cztery godzinne zdalne sesje coachingowe wspierające zastosowanie zdobytej wiedzy, w oparciu o realizowany projekt,
– Materiały książkowe do rozwoju umiejętności Project Managera do pracy między sesjami.
– Certyfikat ukończenia.
Całkowita długość procesu to dwa miesiące.
Cena MC Zarządzania Projektami, ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości grupy managerów, nie większej niż pięć osób.


W skład procesu MC Przywództwa wchodzą:
– Cztery dwugodzinne sesje mentor – coachingowe, rozszerzające i pozwalające lepiej zrozumieć zdobytą wiedzę,
– Cztery półtoragodzinne sesje coachingowe wspierające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej,
– Materiały książkowe pozwalające zrozumieć kompetencje przywódcze do pracy między sesjami.
– Całkowita długość procesu to dwa miesiące.
Cena MC Przywództwa, ustalana jest indywidualnie. Proces indywidualny.


W skład procesu MC Strategii wchodzą:
– Cztery dwugodzinne sesje mentor – coachingowe, rozszerzające i pozwalające zaplanować działania w zakresie budowy strategii,
– Cztery półtoragodzinne sesje coachingowe wspierające działania związane z budową strategii,
– Materiały książkowe pozwalające zrozumieć kompetencje przywódcze do pracy między sesjami.
– Całkowita długość procesu to dwa miesiące.
Cena MC Strategii, ustalana jest indywidualnie.


W skład procesu MC Właściciela Małego Biznesu wchodzą:
– Cztery dwugodzinne sesje mentor – coachingowe, rozszerzające i pozwalające lepiej zrozumieć zdobytą wiedzę,
– Materiały książkowe pozwalające zdobywać wiedzę z zakresu: Zarządzania, Zarządzania Projektami, Strategii, Przywództwa do pracy między sesjami.
– Całkowita długość procesu to jeden miesiąc.
Cena MC Właściciela Małego Biznesu, ustalana jest indywidualnie. Proces indywidualny.