Mentor – Coaching Zarządzania Projektami

Mentor – Coaching Zarządzania Projektami

Zarządzanie projektami

Są projekty, które muszą pójść dobrze. Muszą zakończyć się w zakładanym terminie i budżecie. A jednak nie idą. Z niewiadomych powodów projekty przeciągają się, kolejne terminy nie są dotrzymywane, projekty stają się skarbonką bez dna.

Dodatkowo project manager posiada stosowne przygotowanie, najczęściej potwierdzone certyfikatem: Prince 2 lub PMI. A jednak projekty nie kończą się sukcesem. Pozornie nie ma nic, co można by uznać za przyczynę niepowodzenia.

Mentor-Coaching Projektów wspiera Project Managera w prowadzeniu projektu, pomaga odnaleźć jego słabe obszary i zaadresować zadania, które pozwolą na zakończenie projektu z jak najlepszym rezultatem, na jaki pozwala jego aktualny stan.

Więcej o Mentor-Coachingu