Mentor – Coaching Strategii

Mentor – Coaching Strategii

Strategia

Strategia określa kierunek, w którym organizacja podąża w ustalonym, długim okresie czasu. Ale jak długim? Jak go wyznaczyć? Jakie cele postawić? Co uwzględnić podczas jej tworzenia? Jakie obszary uznać za strategiczne? Jak często modyfikować strategię? Pod wpływem jakich czynników? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje tylu prezesów, ile jest firm oraz kilka razy więcej dyrektorów w nich zatrudnionych.

Jak wygląda rzeczywistość?

Na pierwszym biegunie są właściciele i prezesi małych i średnich firm, którzy często wcale nie definiują strategii. Będąc skoncentrowanymi na wytwarzaniu najlepszego produktu, zapewnieniu jego dystrybucji i sprzedaży, często po kilku latach prowadzenia działalności dostrzegają, że ich biznes pomimo ich ciężkiej pracy rozwinął się niewiele lub nie rozwinął się wcale. Gorzej, kiedy ich biznes, niezależnie od konsumowanej energii i środków stopniowo kurczy się lub w jednej chwili zupełnie się wali.

Nie lepiej bywa w dużych korporacjach. Strategie, często przygotowywane raz do roku na rozkaz zarządu, lądują później w szufladach, pokrywając się warstewką kurzu by spokojnie oczekiwać następnego roku i kolejnej pseudo aktualizacji wymuszonej przez zarząd. Managerowie niższego szczebla, często nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jaka jest strategia firmy, nie wspominając o szeregowych pracownikach, którzy często biegną, zupełnie nie znając kierunku. Na efekty nie trzeba zwykle długo czekać, plajty, przejęcia, spadki kursów na giełdzie, o których można usłyszeć w wieczornych wiadomościach – są właśnie o nich.

Na drugim biegunie są firmy, które wchodzą na giełdę, ich akcje nagle strzelają w górę, a akcjonariusze ustawiają się po nie w kolejce. Na te firmy prezesi innych firm patrząc z zazdrością, powtarzają „Ale mieli szczęście.” albo „Znaleźli się we właściwym czasie, we właściwym miejscu”, podczas, gdy prawda jest zupełnie inna. Tamte firmy działały zgodnie ze swoją strategią, ich pracownicy, mozolnie dzień po dniu, realizowali jej założenia. Co najważniejsze wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzają i co jest celem firmy. Dla nich przysłowie brzmi inaczej: „Potrafili wykorzystać okazję, która nadarzyła się, kiedy byli we właściwym miejscu o właściwym czasie”.

Jeżeli jesteś w jednej lub drugiej grupie – Mentor-Coaching Strategii jest właśnie dla Ciebie.

A może po prostu potrzebujesz porozmawiać o strategii, z kimś niezależnym, kto zna i rozumie temat. Może podczas tej rozmowy przyjdzie Ci do głowy jakaś idea, którą zdecydujesz się realizować.

Zapraszam do kontaktu!

Więcej o Mentor-Coachingu