Mentor – Coaching Myśleć Jak Manager – Zostać Managerem

„Gdybym tylko został managerem, pokierowałbym działem o wiele lepiej.”, „Dlaczego to on został managerem, nie ja?”, „Wysłałem już tyle CV na stanowiska managerskie i nikt nie chce mnie zatrudnić. Dlaczego?”, „Jestem zapraszany na rozmowy rekrutacyjne, ale nie otrzymuję posady. W informacji zwrotnej słyszę: „Niewystarczające kompetencje miękkie”. –  Czym są te kompetencje miękkie? Przecież jestem ekspertem w swojej dziedzinie, a polecenia może wydawać każdy.”

To przykład często spotykanego sposobu myślenia specjalistów. A przecież manager to zawód. Zawód, który podobnie, jak każdy inny, wymaga posiadania konkretnej wiedzy. W tym przypadku jest to właśnie know-how z obszaru kompetencji miękkich oraz umiejętność jej wykorzystania w codziennych sytuacjach zawodowych. Tym czym są kompetencje twarde dla specjalisty, tym są kompetencje miękkie dla managera.

„Jak mam zdobyć tę wiedzę i umiejętności, jeżeli firma nie wysłała mnie na szkolenia z kompetencji miękkich. I na dodatek nie mam swojego zespołu, by móc wykazać moje umiejętności przywódcze?”

W powyższym pytaniu kryją się dwie pułapki myślowe, stosunkowo często występujące u pracowników na stanowisku specjalisty, choć nie rzadko również obserwowane u przełożonych.
Po pierwsze oczekiwanie, że sama chęć zostania managerem spowoduje zainteresowanie Tobą działu HR. To zbyt mało. Potrzebne jest również zaangażowanie z Twojej strony. Po drugie, nie jest prawdą, że potrzebujesz zespołu, któremu będziesz mógł wydawać polecenia, by pokazać, że potrafisz kierować ludźmi. Praca w zespołach projektowych stwarza niepowtarzalną okazję by pokazać, że jest się materiałem na managera. Potrzebne są podstawy wiedzy i umiejętności managerskich. Należy pamiętać, że w takich zespołach pracują ludzie, którzy nie podlegają sobie w strukturze organizacyjnej.

Mentor – Coaching Myśleć jak manager – zostać managerem, burzy wiele schematów myślowych specjalisty, zastępując je profesjonalną wiedzą managerską. W swoim programie zawiera:

  • Wiedzę o działaniu mózgu i jej wykorzystanie w procesie komunikacji
  • Wiedzę o przydzielaniu zadań i celów
  • Przedstawia proces zmiany, któremu podlegają ludzie i zespoły
  • Wiedzę o zarządzaniu pracownikami i zespołami

Dostarczone materiały pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę managerską, a uzyskany certyfikat, staje się w CV kluczem do drzwi kariery na stanowiskach managerskich.
Zapraszam.