Mentor – Coaching Lidership

Mentor – Coaching Lidership

Przywództwo (Lidership)

Różnica pomiędzy liderem i managerem jest mniej więcej tak duża, jak różnica pomiędzy managerem a specjalistą. Zrozumienie tej różnicy jest kluczem do rozwoju organizacji. Gdyż tak, jak trudno sobie wyobrazić organizację składającą się z samych tylko specjalistów, niemożliwy jest rozwój organizacji, która w swoich strukturach nie będzie posiadała liderów. Świetnie charakteryzuje to Jorge Barna mówiąc „Organizacje mogą mieć wybitnych liderów i słabą strukturę. Nigdy natomiast nie spotkałem wybitnej organizacji, która miałaby wybitną strukturę i słabych liderów.”

Przyglądając się zadaniom lidera na pierwszy plan wysuwają się zadania związane z kształtowaniem organizacji, przez co należy rozumieć zarówno wyznaczanie i realizowanie strategii, ale również kształtowanie kultury organizacyjnej oraz atmosfery w firmie.

Do drugiej bardzo istotnej grupy zadań należy budowa podległych zespołów, które podołają zadaniom wynikającym z wyznaczonej strategii. Motywowanie zespołów oraz kształtowanie managerów, którzy tymi zespołami pokierują.

Trzecią, być może najważniejszą grupą zadań jest pozyskiwanie i kształtowanie liderów w organizacji. Najlepiej scharakteryzuje to napis, jaki został umieszczony na nagrobku Andrew Carnegie’go: „Tu leży człowiek, który był na tyle mądry by zatrudnić ludzi mądrzejszych od siebie”.

W zrozumieniu zarówno powyższych grup zadań, jak i postawy, jaką powinien przyjąć lider wobec współpracowników oraz partnerów biznesowych pomoże przygotowany Mentor-Coaching Lidership, na który Cię zapraszam.