Coaching – Jak wygląda sesja coachingowa?

Siadamy w wygodnych fotelach, przy dobrej kawie lub herbacie w sympatycznej atmosferze i rozmawiamy.
Ja głównie zadaję pytania lub zachęcam do przeprowadzenia ćwiczeń. Ty odpowiadasz na pytania, lecz nie mi, tylko sobie. Wywołuje to u ciebie autorefleksję i pozwala spojrzeć na zagadnienia z zupełnie innej perspektywy oraz odkryć rzeczy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia.

Ćwiczenia logiczne, które przeprowadzam, są uznanymi technikami coachingowymi, wykorzystywanymi bardzo często w pracy prezesów i managerów wysokiego szczebla, pozwalającymi z jednej strony spojrzeć na zagadnienie z zupełnie innej perspektywy, a z drugiej strony dostrzec rzeczy wcześniej nie widoczne.

Jako zupełny gratis dorzucam zawsze sporą garść informacji o biologii funkcjonowania mózgu i konsekwencjach, jakie z nich wynikają dla procesu myślowego każdego człowieka, a więc również Twojego i mojego. Ta wiedza procentuje później w wielu sytuacjach biznesowych oraz prywatnych.

Podczas sesji Ty wyposażony w narzędzia coachingowe:

  • ustalasz cel, jaki chcesz osiągnąć
  • przyglądasz się rzeczywistości, w której się znajdujesz, z różnych punktów widzenia
  • znajdujesz możliwości, zasoby i  opcje
  • ustalasz drogę i kolejne kroki, dzięki którym osiągniesz cel
  • uczysz się technik coachingowych.

Podczas sesji Ja:

  • zadaję pytania
  • przeprowadzam z Tobą ćwiczenia
  • wspieram Cię i motywuję

Prawda, że to proste! Zapraszam Cię na sesję!