Coaching – Co to jest?

„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.”

Czytaj dalej ...

Coaching – Dla kogo jest?

Dla każdego, kto czegoś pragnie i jest gotów podnieść tyłek z fotela i podjąć wysiłek by realizować swoje marzenia.

Najczęściej na proces coachingu decydują się osoby, które:
– chcą coś zmienić w swoim życiu, a często nawet nie wiedzą co,
– potrzebują zdefiniować cel,
– mają marzenie i chcą je realizować,

Czytaj dalej ...

Coaching – Co zyskasz?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdyż zależy od tego z czym przyjdziesz na sesję.

  • Masz marzenie? Przekujesz je w cel.
  • Masz cel? Ustalisz drogę jego realizacji?
  • Jeżeli szukasz celu? Wyznaczysz go.
  • Jeżeli masz wątpliwości? Rozwiejesz je.
  • Potrzebujesz potwierdzenia, że
Czytaj dalej ...

Coaching – Jak wygląda sesja coachingowa?

Siadamy w wygodnych fotelach, przy dobrej kawie lub herbacie w sympatycznej atmosferze i rozmawiamy.
Ja głównie zadaję pytania lub zachęcam do przeprowadzenia ćwiczeń. Ty odpowiadasz na pytania, lecz nie mi, tylko sobie. Wywołuje to u ciebie autorefleksję i pozwala

Czytaj dalej ...