Coaching – Co to jest?

„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.”

– definicja ICF (International Coach Federation)

Jestem zwolennikiem upraszczania, więc pozwoliłem sobie nie tworzyć kolejnej definicji, czegoś, co zostało już kilkukrotnie zdefiniowane. Dla Ciebie wybrałem definicję, którą uważam za najtrafniejszą. Definicję międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów na całym świecie.

Więcej o Coachingu