Mentor – Coaching – Co to jest?

„Mentoring – partnerska relacja między mistrzem a uczniem (…) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń, poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.”

– definicja za Wikipedia

I o ile coaching jest świetnym narzędziem do pracy z wiedzą osoby coachowanej, należy pamiętać, że bazuje on na założeniu, że ona tam jest. 🙂 W życiu, często posługujemy się pewnymi schematami myślowymi, których przezwyciężenie dzięki stosowaniu narzędzi coachingowych, powoduje, że coaching jest tak skuteczny. Szczególnie dobrze jest to widoczne w tzw. Life Coachingu traktującym indywidualnie każdego klienta, z indywidualnym podejściem do zagadnienia, z którym przyszedł.

Jednakże, jak zauważyli coachowie np. biznes wymaga dostarczenia klientowi konkretnej wiedzy, do której nie da się dotrzeć nawet najlepszymi pytaniami zadawanymi przez coacha, gdyż klient jej po prostu nie ma. A potrzebuje. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi mentoring.

Mentoring wskazuje możliwe kierunki rozwoju klienta, zwykle w oparciu o najlepsze praktyki i dostępną z danej dziedziny wiedzę, przy jednoczesnym zachowaniu swobody ich interpretacji i zastosowania przez klienta. Ta właśnie cecha odróżnia go od szkoleń, które uczą „jak masz to zrobić” i od konsultingu, który mówi „pozwól mi, ja wiem jak to zrobić”.

Czym jest więc połączenie mentor – coaching?

Stanowi synergię mentoringowego, a więc nienarzucającego sposobu przekazywania wiedzy, połączonego z jej natychmiastową implementacją w zawodowym otoczeniu klienta, dzięki zastosowaniu arsenału narzędzi coachingowych. Pozwala przez to na uzyskanie rezultatów nieosiągalnych innymi metodami, gdyż z jednej strony dostarcza wiedzę, której klient wcześniej nie posiadał, a z drugiej strony niezwłocznie transformuje ją na działanie nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów.

Jeżeli chcesz się o tym przekonać, zapraszam na sesje w obszarach:

  • Mentor-Coaching Strategii
  • Mentor-Coaching Lidership (Przywództwa)
  • Mentor-Coaching Project Management (Zarządzania Projektami)
  • Mentor-Coaching Młodego Menadżera