Mentor – Coaching – Co to jest?

„Mentoring – partnerska relacja między mistrzem a uczniem (…) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń, poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji.”

– definicja za Wikipedia

Continue reading...

Mentor – Coaching – Jak wygląda proces Mentor – Coachingu?

Aby przybliżyć Tobie, proces Mentor-Coachingu, w tym miejscu odpowiem na najczęściej zadawane pytania.

  1. Co składa się na proces Mentor-Coachingowy?

    Samokształcenie w oparciu o dostarczone materiały w postaci książek lub audiobooków.
    Wiedza ludzkości jest zgromadzona w książkach i nie ma jej lepszego źródła. W każdej dobrze opracowanej pozycji książkowej znajdziesz ogromną ilość wiedzy. Jej przekazanie zajęłoby autorowi kilka miesięcy, natomiast jej uporządkowanie i spisanie pozwala przekazać ją w czasie od kilku do kilkunastu dni. Ile książek będziesz musiał przeczytać w trakcie procesu? – To zależy od Ciebie. Dla każdego procesu wymagana jest znajomość minimum dwóch z rekomendowanych czterech pozycji. Dlatego na pracę własną powinieneś zarezerwować od godziny do dwóch dziennie!

Continue reading...
Mentor – Coaching Narzędzi Menadżera

Mentor – Coaching Narzędzi Menadżera

Manager

Do wczoraj jeszcze specjalista perfekcyjnie realizujący swój zakres obowiązków. Dzisiaj jeszcze pijany szczęściem sukcesu, a od jutra już manager. Tyle, że…  zupełnie bez kompetencji. Organizacja pracy zespołu, zarządzanie projektami i portfelem projektów działowych. Motywowanie

Continue reading...
Mentor – Coaching Strategii

Mentor – Coaching Strategii

Strategia

Strategia określa kierunek, w którym organizacja podąża w ustalonym, długim okresie czasu. Ale jak długim? Jak go wyznaczyć? Jakie cele postawić? Co uwzględnić podczas jej tworzenia? Jakie obszary uznać za strategiczne? Jak często modyfikować strategię? Pod wpływem jakich czynników? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje tylu prezesów, ile jest firm oraz kilka razy więcej dyrektorów w nich zatrudnionych.

Continue reading...
Mentor – Coaching Lidership

Mentor – Coaching Lidership

Przywództwo (Lidership)

Różnica pomiędzy liderem i managerem jest mniej więcej tak duża, jak różnica pomiędzy managerem a specjalistą. Zrozumienie tej różnicy jest kluczem do rozwoju organizacji. Gdyż tak, jak trudno sobie wyobrazić organizację składającą się z samych tylko specjalistów, niemożliwy jest rozwój organizacji, która w swoich strukturach nie będzie posiadała liderów. Świetnie charakteryzuje to Jorge Barna mówiąc „Organizacje mogą mieć wybitnych liderów i słabą strukturę. Nigdy natomiast nie spotkałem wybitnej organizacji, która miałaby wybitną strukturę i słabych liderów.”

Continue reading...